0 € 0,00

Herensokken.nl, een handelsnaam van Herensokken Handelsonderneming B.V., heeft deze privacyverklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website(s) van Herensokken.nl met persoonlijke informatie omgaan.
Onderaan vindt u onze adresgegevens voor als u vragen heeft.

Inhoudsopgave

 

Persoonsgegevens

Alle gegevens door Herensokken.nl verzamelt, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt.
De informatie die u aan Herensokken.nl geeft, wordt met de grootst mogelijke zorg behandeld.

Persoonsgegevens worden alleen gevraagd als dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren. Als persoonsgegevens uitgewisseld moeten worden, wordt dat altijd via een https-beveiligde verbinding gedaan (met slotje. Slotje waarmee https-site wordt aangeduid). Om verlies, het onrechtmatig gebruik en/of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site, zijn de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd.
Gebruik NAW-gegevens: Herensokken.nl heeft deze nodig voor de uitvoering van de bestelling(en). Het e-mail is tevens uw inlognaam en wordt daarom geverifieerd.

 

E-mailadres en wachtwoord

Het e-mailadres wordt in de eerste plaats voor identificatie gebruikt (loginnaam). Daarnaast wordt uw e-mailadres gebruikt om met u te communiceren over bestellingen bij ons geplaatst. Dat is de reden dat wij het e-mailadres door u laten activeren bij de aanmaak van een account.
Persoonsgegevens -zoals bijv. e-mailadres- worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt.

Om misbruik van uw gegevens te voorkomen wordt u bij inloggen geïdentificeerd aan de hand van uw e-mailadres én een zelf gekozen wachtwoord. Het wachtwoord wordt in een versleutelde vorm bewaard. Hierdoor is het onmogelijk om het wachtwoord te reproduceren.
U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw wachtwoord. Via de website kunt u 24 u/dag uw wachtwoord wijzigen.

 

IP-adressen

IP-adressen worden bewaard om problemen te kunnen herkennen en op te lossen. Bij eventueel misbruik houdt de website www.herensokken.nl zich het recht voor dit bij betreffende internet provider te melden. IP-adressen zijn alleen geschikt om computers gedurende een sessie te kunnen herkennen. Zij zijn ongeschikt om mensen te identificeren.
Door Google Analytics worden de eerste drie cijfer groepen van het ip-adres bewaard (dat maakt koppeling aan ip-adres onmogelijk), zie hieronder bij Cookies van derden.

 

Cookies

Deze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn een onderdeel van de standaard internet technologie (HTML). Zij maakt het mogelijk om de verschillende opgevraagde pagina's van 1 gebruiker/computer als eenheid te herkennen. Dat is essentieel bij het inloggen van een gebruiker zodat de website kan "onthouden" dat er is ingelogd. Het onthouden is niet meer dan een unieke aantekening die (tijdelijk) door uw browser onthouden wordt. Cookies zijn ongeschikt om een persoon te herkennen.

Cookies ten behoeve van deze website:

Cookies van deze website
Naam cookieUitleg
cook_pid Tegelijk kunnen meerdere gebruikers onze website bezoeken. Elke gebruiker maakt zijn eigen keuzes en kan voorkeuren aangeven. De website kan wordt daarna dynamisch worden aangepast.
Voorbeeld: Als u sokken in uw eigen schoenmaat zoekt, bent u niet meer geïnteresseerd in sokken die u niet zullen passen. Een dynamische website zal deze weglaten totdat u alleen nog relevante pagina's te zien krijgt. Zodra u een andere schoenmaat kiest verandert de website.
Dit cookie bevat nu de waarde 'LTCx4F0d'.
Mocht u cookies uitzetten zullen de sessie gegevens uit de uri gehaald worden (het deel van de url na het vraagteken). Echter mocht door een fout, handmatige aanpassing, of een nieuw bezoek aan de zoekmachine een pagina opvragen waar de pid in uri ontbreekt. Zal uw sessie opnieuw beginnen. De herkenning van ip-adressen wordt door deze website niet gebruikt. Dit om te voorkomen dat gebruikers van hetzelfde ip-adres zonder uw toestemming van dezelfde (inlog-)sessie gebruik kunnen maken.

Mocht u meer inforamtie willen, neem contact op.
 

Cookies van
derden
Uitleg
Google Analytics
Bijhouden van anonieme bezoekers statistieken
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van meerdere cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Gebruikers die niet mee willen werken aan het bijhouden van statistieken, kunnen:
  • het gebruik van cookies uitzetten via de gebruikersvoorkeuren in hun browser. Het uitzetten van cookies heeft géén nadelige gevolgen voor de werking van deze website.
Door gebruik te maken van deze website in combinatie met cookies, geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Indien u geen cookies wilt, kunt u deze blokkeren via uw browserinstellingen. Het uitzetten van de cookies heeft géén nadelig effect op de werking van deze website.

 

Overige websites

Onze sites bevatten links naar andere sites die niet tot de Herensokken.nl behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van zulke sites. Herensokken.nl gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

Uw recht op inzage

U heeft het recht op inzage in uw gegevens en het gebruik daarvan door Herensokken.nl. Uw gegevens kunt u inzien bij "Account" als u bent ingelogd.

 

Uw recht op verwijdering, verbetering, aanvulling en afscherming

Uw kunt uw gegevens online aanpassen in "Account" als u bent ingelogd. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen. Op basis van inzage in uw gegevens kunt u Herensokken.nl verzoeken de gegevens te verwijderen, te verbeteren, aan te vullen, of af te schermen. Dat kan als de gegevens die gebruikt worden feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking.
U kunt verzoeken om te stoppen met het versturen van (nieuws- en/of commerciele-) berichten die geen verband houden met de uitvoering van een gegeven opdracht.

 

Recht van verzet

U kunt zich verzetten tegen bepaald gebruik van de gegevens door Herensokken.nl.
Herensokken.nl heeft de gegevensverwerking op grond van artikel 27 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1296904, (zoek in CBP database).
Na afronding van de laatste contractuele verplichtingen kunt u ons vragen om de accountgegevens definitief uit de database te verwijderen.
Mochten uw gegevens niet meer bekend zijn in de database, kan garantie enkel geleverd worden op basis van het tonen van de aankoopfactuur.

 

Toekomstige ontwikkelingen

De tekst van dit Privacy Policy document kan worden aangepast aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Wij raden u daarom aan deze tekst regelmatig te raadplegen indien u onze site bezoekt.

 

Reageren?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.